×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
zmień rozmiar czcionki
 
 
 
 
Dzisiaj 28 luty 2021, Imieniny obchodzą: Makary, Prokop, Hilary
 
Nabór uzupełniający do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gmin wschodniej Lubelszczyzny”

W dniach 25 marca - 3 kwietnia 2013 roku trwa nabór uzupełniający do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gmin wschodniej Lubelszczyzny”. W związku z powyższym zapraszam do składania formularzy zgłoszeniowych osoby z następujących grup docelowych:

1) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej ( art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

a) Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto;

b) Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto;

c) Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

2) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych ( art. 4 ust. 2  ustawy o świadczeniach rodzinnych)

a) Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka;

- opiekunowi faktycznemu dziecka;

- osobie uczącej się

b) W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny, który przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne

3) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rejowcu,

4) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

5) Rodziny zastępcze;

6) Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice;

7) Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz. 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS tj:

a) emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 831,15 zł

b) renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 637,92 zł

c) renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 997,38 zł

d) renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 765,50 zł;

 8) Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1262,23 zł).

 

Informacje dodatkowe wraz z regulaminem i załącznikami dostępne są na stronie internetowej:

www.rejowiec.netgmina.pl

 

bipdlainwestorow gminny_portal_mapowy_03  sip   wylaczenia_pradu 

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Rejowiec wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Rejowiec (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).  

Więcej o polityce plików cookies tutaj.