×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
zmień rozmiar czcionki
 
 
 
 
Dzisiaj 26 luty 2021, Imieniny obchodzą: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
 
„Przedsiębiorczy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Firma CONSULTOR Sp. z o.o. w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego realizuje projekt „Przedsiębiorczy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości społecznej
i samozatrudnienia w woj. lubelskim poprzez założenie i funkcjonowanie 5 spółdzielni socjalnych przez 36 osób (22 kobiety i 14 mężczyzn).

Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub osoby poszukujące pracy z terenu województwa lubelskiego, obejmie on łącznie 60 osób  (36 kobiet oraz 24 mężczyzn) z czego:

- min. 60% - 36 osób, będą stanowiły kobiety,

- min. 30% - 18 osób, będą stanowiły osoby w wieku 15 – 24 lata,

- min. 25% - 15 osób, będą stanowiły osoby powyżej 50 – go roku życia,

- min. 30% - 18 osób, będą stanowiły osoby niepełnosprawne – chorujące psychicznie.

Z możliwości udziału w projekcie wykluczone są osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczych, były zarejestrowane w KRS, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach Gospodarczych lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów  w okresie  12 – stu miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby, które będą chciały wziąć udział w projekcie będą musiały spełnić łącznie wszystkie wymienione niżej kryteria:

- mieszkają na terenie województwa lubelskiego,

- nie posiadają wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczych, nie są zarejestrowane w KRS, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach Gospodarczych, nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, w okresie 12 – stu miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

- nie pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne)
z projektodawcą firmą Consultor, wykonawcą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie
i instytucjami wobec niego nadrzędnymi w ramach projektu,

- nie są karane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny,

- korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie są wspólnikami lub komlpementariuszami w spółkach osobowych,

- nie są członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego,
z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkowstwa w spółdzielni.

 

Więcej informacji można zasięgnąć bezpośrednio na stronie projektu: www.przedsiebiorczystart.consultor.pl

 

bipdlainwestorow gminny_portal_mapowy_03  sip   wylaczenia_pradu 

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Rejowiec wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Rejowiec (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).  

Więcej o polityce plików cookies tutaj.