×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
zmień rozmiar czcionki
 
 
 
 
Dzisiaj 27 luty 2021, Imieniny obchodzą: Anastazja, Wiktor, Gabriel
 
Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Rejowca

W dniu 2 czerwca 2017 roku Rada Miejska w Rejowcu  jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi za 2016 rok z wykonania budżetu gmin. ABSOLUTORIUM — to potwierdzenie przez radę miejską, że burmistrz prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady  nad burmistrzem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności burmistrza. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy, a następnie, na specjalnej sesji,  podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla burmistrza, ponieważ wiadomo wtedy, że  jego działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców.

W dniu 10 maja Komisja Rewizyjna  wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej i do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok.  Zgodnie z art. 267  ustawy  o finansach publicznych,  burmistrz do 31 marca przedłożył radnym jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 rok. Wyżej wymienione sprawozdanie  zostało ocenione pozytywnie i stwierdzono, że budżet jest realizowany zgodnie z prawem jak i wolą rady miejskiej.  Analizie poddane zostały sprawozdania statystyczne, finansowe jak i informacja o stanie mienia komunalnego. Budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 24 214 120,62 zł z tego dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 22 754 510,11 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1 459 610,51 zł, co stanowiło w stosunku do planu 99,81 %. Wydatki ogółem natomiast wykonano w kwocie  22 762 265,38 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 18 508 778,59 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 4 253 486,79 zł, co stanowiło 94,04 % w stosunku do planu. Gmina wypracowała tym samym  nadwyżkę operacyjną w kwocie 4 245 731,52 zł, a powiększoną o wolne środki z 2015 roku w kwocie 4 932 278,75 zł,  świadczy to o przeznaczeniu części dochodów bieżących na realizację inwestycji.  Z budżetu w 2016 roku przeznaczono 4 253 486,79 zł na zadania inwestycyjne. Udzielono dotacji do urzędu marszałkowskiego na budowę chodnika w kierunku miejscowości Kobyle w wysokości 341 662,80 zł. Partycypowano w kosztach przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Rejowiec i na ten cel udzielono dla powiatu dotacji w wysokości 434 700,98 zł.

Analizując Wieloletnia Prognozę Finansową, wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań wynikający z art. 243 ust. 1 w okresie od 2016 r. do 2023 r. wynosi od 3,24 % do 5,17 % , natomiast dopuszczalny jaki mogłaby osiągnąć gmina w tym okresie to 10,88 % do 15,41 % . Daje to stwierdzenie, że gmina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i tym samym jest przygotowana na inwestowanie jak również efektywne wykorzystywanie środków z unii europejskiej.

Na absolutoryjnej sesji rady miejskiej w Rejowcu obecny był starosta chełmski Pan Piotr Deniszczuk, jak również radny powiatu chełmskiego Pan Stanisław Wiercioch.

Po sesji burmistrz Rejowca - Tadeusz Górski wraz ze starostą, przewodniczącym rady miejskiej w Rejowcu Mirosławem Kościem oraz radnymi dokonali uroczystego otwarcia nowo wyremontowanego odcinka drogi powiatowej w Niedziałowicach i Rybiem, będącego owocem współpracy władz Rejowca i starostwa powiatowego w Chełmie.

DSC_0147

DSC_0178

DSC_0186

 

bipdlainwestorow gminny_portal_mapowy_03  sip   wylaczenia_pradu 

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Rejowiec wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Rejowiec (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).  

Więcej o polityce plików cookies tutaj.