×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
zmień rozmiar czcionki
 
 
 
 
Dzisiaj 28 październik 2021, Imieniny obchodzą: Judyty, Szymona, Tadeusza
 
Inwestycje 2015

Inwestycje wykonane w roku 2015 r.

Remont połączony z modernizacją oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wólka Rejowiecka

PROW – 50 000,00

Środki własne – 37 846,98

Wartość zadania

87 846,98

Październik 2014 r. – luty 2015 r.

Sport to zdrowie – remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie publicznej sali sportowej w Rejowcu

(Dom Strażaka)

PROW – 25 000,00

Środki własne – 52 060,31

Wartość zadania

77 060,31

Październik 2014 r. – luty 2015 r.

 

Budowa kanalizacji – ul. Fabryczna

PROW – 125 382,00

Środki własne – 80 244,85

Wartość zadania

205 626,85

Marzec 2014 r. – luty 2015 r.

Przebudowa dróg w miejscowościach:

Stary Majdan – 860 mb – utwardzenie kamieniem

Adamów – 200 mb – utwardzenie kamieniem

Wereszcze Duże – 600 mb – utwardzenie kamieniem

Rybie – 350 mb – utwardzenie kamieniem

Niedziałowice – 200 mb – utwardzenie kamieniem

Al. Krzywowolska – 300 mb – utwardzenie kamieniem

Bieniów-Niemirów – 400 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej

Zagrody – 280 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej

Zawadówka – 180 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej

Al. Niedziałowska – 200 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej

Zyngierówka – 530 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej

Wereszcze Małe – 600 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej

Kobyle – 330 mb – utwardzenie kamieniem

Wólka Rejowiecka – 400 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej

 

Inwestycje z udziałem Funduszu Sołeckiego

Wartość zadania

764 645,03

Kwiecień – czerwiec 2015 r.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Elżbiecin – Czechów Kąt – 900 mb – utwardzenie drogi kamieniem

 

Dotacja celowa ze środków budżetu województwa lubelskiego – 40 000,00

Środki własne – 69 482,30

Wartość zadania

109 482,30

Kwiecień – czerwiec 2015 r.

Dokończenie budowy publicznej sali sportowej w Rejowcu

RPO WL 2007-2013 – 577 050,19

Ministerstwo Sportu – 80 000,00

Środki własne – 1 118 498,94

Wartość zadania

1 775 549,13

Kwiecień 2014 – styczeń 2015 r.

W związku z powyższym zestawieniem w 2015 r. przeprowadzono remont połączony z modernizacją i wyposażeniem dwóch obiektów pełniących funkcje publiczne. Ponadto łącznie zostało utwardzonych prawie 6,5 km dróg gminnych i wewnętrznych, w tym ponad 3,7 km kamieniem oraz ponad 2,5 km asfaltem. Wszystkie wymienione inwestycje zostały sfinansowane z udziałem środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Funduszu Sołeckiego.

2015 r. to nie tylko okres realizacji inwestycji na drogach gminnych. Przeprowadzono również przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Rybie oraz w miejscowości Zawadówka. Łącznie udało się dokonać ułożenia nowych warstw asfaltowych na długości 1,6 km.

Rok 2015 r. to nie tylko realizacja inwestycji, ale również planowanie oraz przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej działań na przyszły rok. Zostały przeprowadzone postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowej co w konsekwencji pozwoliło na uzyskanie projektów wraz z pozwoleniami na budowę. Przygotowano projekty budowlano – wykonawcze na:

  • „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw w km 135+240 – 136+120 w miejscowości Kobyle, gm. Rejowiec” – uzyskano wszelkie uzgodnienia oraz  pozwolenie na budowę z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, przygotowano i złożono wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w celu pozyskania dofinansowania na w/w zadanie. Ze względu na kompletność dokumentacji oraz posiadanie wszystkich uzgodnień wniosek został umieszczony na podstawowej liście do dofinansowania.
  • „Dostosowanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i kotłowni w Budynku Pałacu i oficyny w Rejowcu wpisanego do rejestru Zabytków  Województwa Lubelskiego pod nr A/329”
  • „Budowa okablowania strukturalnego – instalacji komputerowej i telefonicznej” w budynku pałacu
  • Adaptację budynku byłego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby przedszkola
  • „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Rejowcu”  

 

bipdlainwestorow gminny_portal_mapowy_03  sip   wylaczenia_pradu 

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Rejowiec wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Rejowiec (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).  

Więcej o polityce plików cookies tutaj.