×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
zmień rozmiar czcionki
 
 
 
 
Dzisiaj 27 październik 2021, Imieniny obchodzą: Iwony, Sabiny, Wincentego
 
Inwestycje 2018

 

Projekt pt. „Ochrona dziedzictwa naturalnego poprzez rewitalizację zabytkowego parku pałacowego w Rejowcu”

Wartość projektu 2 645 680,00 zł, wydatki kwalifikowane – 1 665 680,00 zł. Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych 2 458 170,00 zł

DSC_0644

Zakończono rewitalizację parku pałacowego przy Urzędzie Miejskim. Efekt końcowy jest wynikiem kilkuletniej pracy, najpierw nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania terenu, a następnie nad przygotowaniem dokumentacji budowlano – wykonawczej. W związku z użytkowaniem pałacu przez urząd miejski oraz idącą za tym aktywizacją tego miejsca i całego założenia parkowego przyjęto rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebom mieszkańców, z drugiej jednak strony uwzględniające szczegółowe założenia konserwatorskie oraz historyczny charakter obiektu. W ramach wypracowanych rozwiązań często powstałych w wyniku kompromisu pomiędzy zespołem projektowym, konserwatorem zabytków i urzędem zaprojektowano i wykonano:

- rewitalizacje terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu, w tym wykonanie drogi okalającej pałac oraz przywrócenie dawnego dziedzińca zajezdnego – gazonu oraz innych elementów (ścieżka wraz z roślinnością od strony parku) uczytelniający symetrię założenia pałacowego,

- w oparciu o dostępne analizy oraz dokumentację archiwalną utwardzonych ciągów pieszych podkreślających historyczne uwarunkowania komunikacyjne oraz pierwotny charakter parku, wedle dokumentów reprezentujący krajobrazowy styl angielski popularny na przełomie XIX i XX wieku,

- aktywizację terenu wyspy poprzez odtworzenie istniejącego dawniej (w okresie przedwojennym) mostku prowadzącego na wyspę oraz poprowadzenie ciągu pieszego dalej przez współczesną kładkę,

- altanę widokową, współczesną, nawiązującą formą do tradycji początku XX wieku w miejscu nad stawem, zamykającym otwarcia widokowe,

- nową kładkę łączącą wyspę z pozostałą częścią parku w kontynuacji ciągu pieszego,

- kameralną scenę plenerową z zadaszeniem i z widownią w przestrzeni parku od strony łąk, która jest próbą przywrócenia jednej z dawnych funkcji parku, gdzie według przekazów ustnych już w okresie międzywojennym stanowił on miejsce spotkań i aktywności społeczności. Lokalizacja po-dyktowana jest uwarunkowaniami widokowymi i terenowymi. Scena wpisuje się w krajobraz par-ku, ale go nie dominuje i ze względu na zalecenia konserwatora zabytków, nie mogła stanowić konkurencji zarówno wizualnej jak i przestrzennej do budynku pałacu,

- mostek ogrodowy w stylu japońskim - według dostępnych dokumentów most ten znajdował się w zachodniej części parku, w sąsiedztwie łąk, co potwierdzają fotografie przestrzeni mało zadrzewionej z widokiem kościoła w tle.

W odniesieniu do wytycznych konserwatorskich przewidziano wykonanie inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki drzewostanem, przeprowadzenie analizy układu ścieżek, wykonano program nasadzeń uwzględniający uwarunkowania historyczne oraz wyeksponowania najstarszej części starodrzewia w sąsiedztwie stawu.

Koniecznym było wykorzystanie elementów dominant oraz subdominant krajobrazowych od strony łąk przy lokalizacji sceny oraz placów spacerowych w parku.

Końcowy efekt w postaci zrewitalizowanego parku, oraz opracowanej kompleksowej dokumentacji, pozwoli na zachowanie i kontynuację walorów historycznych parku dla przyszłych pokoleń.

 DSC_0651

DSC_0650

DSC_0002

DSC_0007

DSC_0654

DSC_0655

DSC_0204


 

Projekt w ramach działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna. Projekt objął przebudowę byłego budynku siedziby urzędu gminy oraz budynku GOPS’u i dobudowę łącznika.

Wartość projektu 1 392 817,64 zł, wydatki kwalifikowane – 1 000 000 zł. Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych 1 067,097,64 zł.

DSC_0004555

DSC_0074

DSC_0073


Inwestycje drogowe w 2018 roku

 • Modernizacja drogi w Kolonia Rejowiec- utwardzenie kamieniem w kierunku Adamowa – 750 mb
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamów na nawierzchnię z kruszywa - 680 mb
 • Remont drogi (Dolna Aleksandria) – utwardzenie gruzem – 400 mb
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Majdan etap II  – utwardzenie z kruszywa – 500 mb
 • Wykonanie drogi w miejscowości Zyngierówka nawierzchnia z kruszywa w kierunku drogi powiatowej – 630 mb
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Niedziałowska na nawierzchnię asfaltową – 400 mb
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieniów – kruszywo - 300 mb
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemirów – asfalt – 1000 mb
 • Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię asfaltową  w miejscowości Kobyle I – 300 mb
 • Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię asfaltową w miejscowości Kobyle II – 300 mb
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagrody – kruszywo – 400 mb
 • Remont drogi w Kobylem (w kierunku Kostunina) – 160 mb
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elżbiecin ( asfalt) – 400 mb
 • Modernizacja drogi osiedlowej – kamień – ok 100 mb

Inne

 • Montaż 3 słupów led’owych oświetlenia ulicznego przy ścieżce „przez łąki”
 • Rewitalizacja parku przy ulicy Dąbrowskiego naprzeciwko dawnego Urzędu Gminy w Rejowcu: montaż nowego palcu zabaw w urządzenia zabawowo - sprawnościowe, siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu
 • Budowa parku przy ulicy Fabrycznej w Rejowcu: montaż nowego palcu zabaw wraz ze zjazdem linowym, siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu
 • Montaż kwietników wzdłuż ulicy szkolnej, montaż fontanny
fontanna800
 • Przeprowadzenie uzdatniania wody pitnej promieniami UV na ujęciu wody w Rejowcu
 • Zakończenie przebudowy starego urzędu gminy na przedszkole gminne
 • Zakończenie robót rewitalizacyjnych w parku pałacowym
 • Montaż oświetlenia ulicznego przy części ulicy Szkolnej i na ulicy Krótkiej w Rejowcu
 • Montaż oświetlenia ulicznego na Kolonii Rejowiec (górnej)
 • Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedliszczki  - wykonanie łazienek, malowanie sali, wykonanie kanalizacji sanitarnej i szamba
 • Zakup stołu i 6 krzeseł do świetlicy wiejskiej w Aleksandrii Krzywowolskiej
 • Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej, zakup z montażem  drzwi  wewnętrznych (2 szt.) oraz drzwi wewnętrznych (1 szt.) oraz zakup artykułów gospodarstwa domowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedziałowice
 • Montaż nowego przystanku autobusowego w miejscowości Niedziałowice
 • Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Leonów (zakup i wymiana drzwi zewnętrznych, położenie terakoty przed budynkiem, zakup grzejników, farby do malowania, zakup mebli kuchennych, naczyń, rolet, firan, wymiana hydrantu)
 • Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wereszcze małe oraz Marysin
 • Wyposażenie świetlicy w miejscowości  Czechów Kat- drobne art. gosp. domowego (między innymi: naczynia, obrusy, warnik na wodę )
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czechów Kąt – wymiana 2 okien, opaska odwadniająca, docieplenie budynku – rozpoczęcie w 2018 r., zakończenie w 2019 r.
Budynek_wietlicy_wiejskiej_w_m._Czechw_Kt_po_remoncie800
park.rejowiec
park_fabryczna

Lp.

Nazwa zadania

Długość odcinka

1

Modernizacja drogi w Kolonia Rejowiec- utwardzenie kamieniem w kierunku Adamowa 

750 mb

2

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamów na nawierzchnię z kruszywa 

680 mb

3

Remont drogi (Dolna Aleksandria) – utwardzenie gruzem – 400 mb 

400 mb

4

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Majdan etap II  – utwardzenie z kruszywa

500 mb 

5

Wykonanie drogi w miejscowości Zyngierówka nawierzchnia z kruszywa w kierunku drogi powiatowej 

630 mb 

6

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Niedziałowska na nawierzchnię asfaltową  

400 mb 

7

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieniów – kruszywo   

300 mb

8

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemirów - asfalt

 

1000 mb

9

Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię asfaltową  w miejscowości Kobyle I   

300 mb

10

Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię asfaltową w miejscowości Kobyle II   

300 mb

11

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagrody - kruszywo 

400 mb

12

Remont drogi w Kobylem (w kierunku Kostunina) 

160 mb

13

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elżbiecin ( asfalt) 

400 mb

14

Modernizacja drogi osiedlowej – kamień 

Ok. 100 mb

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 

bipdlainwestorow gminny_portal_mapowy_03  sip   wylaczenia_pradu 

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Rejowiec wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Rejowiec (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).  

Więcej o polityce plików cookies tutaj.