×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
zmień rozmiar czcionki
 
 
 
 
Dzisiaj 26 luty 2021, Imieniny obchodzą: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ DOMOWĄ
   kwarantanna
  1. Każdy wjeżdżający na terytorium RP obywatel musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie.
  2. Istnieje bezwzględny zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ! /od 1 kwietnia zakaz ten dotyczy  wszystkich osób przebywających w miejscu kwarantanny – współmieszkańców /
  3. Czas trwania kwarantanny wynosi 14 dni, może być jednak dłuższa i wynosić do 21 dni.
  4. Należy dbać o zachowanie czystości. Powierzchnie np. stoły, krzesła, poręcze łóżek, klamki, deskę w ubikacji, krany w umywalce i przedmioty (np. telefon, czajnik itp.) należy regularnie czyścić środkami dezynfekującymi.
  5. Należy unikać spotykania się z innymi osobami znajdującymi się w miejscu kwarantanny, a jeśli to niemożliwe zachować bezpieczny odstęp wynoszący 1 - 1,5 m. (nie zapraszać gości),  a pomieszczenia, w których przebywamy powinno być często wietrzone.
  6. W czasie kwarantanny należy przestrzegać zasad higieny (unikać dotykania oczu, nosa i ust; zakrywać zgięciem łokcia lub chusteczką usta i nos podczas kaszlu lub kichania).
  7. Należy często myć i dezynfekować ręce, zwłaszcza korzystając ze wspólnych pomieszczeń, takich jak łazienka czy kuchnia.
  8. Należy prowadzić samoobserwację – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, w tym występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Termometr przed użyciem i po użyciu należy zdezynfekować płynem do dezynfekcji dostępnym w miejscu kwarantanny.
  9. W przypadku zaobserwowania u siebie takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszność                        i problemy z oddychaniem należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Chełmie – kontakt  w godzinach urzędowania tel. 82 564 31 42 oraz całodobowo tel. kom. 693 444 561, 782 031 187.
  10. Osoba objęta kwarantanną ma obowiązek zadbać we własnym zakresie o odpowiedni zapas żywności, leków itp. (posiłki, środki czystości może zapewnić np. rodzina, znajomi, sąsiedzi będący w kontakcie telefonicznym).
  11. Tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc gmina powinna przyznać na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Kontakt z właściwym trytorialnie urzędem Gminy/Miasta.
  12. Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej udzielana będzie przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie pod nr tel. całodobowo 604 959 648; Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dubience wt. i czw. w godz. 8:00 – 16:00, pt. w godz. 12:00 – 16:00 pod nr tel. 82 566 80 88; Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Rejowcu Fabrycznym pon. i śr. w godz. 8:00 – 16:00 i pt. 8:00-12:00 pod nr tel. 82 566 30 00
  13. Ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne, odpady należy zbierać do opakowania wewnętrznego złożonego z przeznaczonego na odpady worka jednorazowego użycia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku.
  14. W sprawach bieżących należy kontaktować się telefonicznie z przedstawicielem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chełmie: tel. 82 562 75 41.
  15. Kontrolę odbywania kwarantanny przeprowadzać będą policjanci, których obowiązkiem jest sprawdzenie, czy osoba poddana kwarantannie przebywa w miejscu jej odbywania. Policjanci będą co najmniej raz na dobę kontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną.
  16. Za złamanie zasad kwarantanny grozi do 30 tys. zł grzywny !

   


   

  Regulamin Korzystania z Obiektów Kwarantanny Instytucjonalnej Powiatu Chełmskiego

  Telefony kontaktowe:

  Starostwo Powiatowe w Chełmie- 728 476 694 -Marek Kaczmarski

  Opiekun obiektu: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie, ul. Szpitalna 48

  (82) 565 34 21 w godz. 7.30÷20.00

  Po godzinach pracy tel. alarmowe:  693 444 561,  782 031 187

  Opieka medyczna

  Nocna opieka medyczna w godz. 18-8 ( sob. niedz. święta )

  (82) 562 34 71,   781 193 999

  w pozostałych godzinach lekarz rodzinny lub tel. alarmowy PSS-E

  Do obowiązku osoby przebywającej w kwarantannie należy monitorowanie stanu zdrowia- min. poprzez pomiar temperatury ciała. Niewłaściwe wskazania należy wpisywać do rejestru pomiaru temperatury.

  W przypadku pogorszenia pogorszenia się stanu zdrowia /wysoka gorączka, trudności z oddychaniem / należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub     PSS-E w Chełmie.

  Należy dbać o stan sanitarny obiektu / sprzątanie, odkażanie /.

  - Zabrania się opuszczania obiektu kwarantanny.

  - Zabrania się spożywania alkoholu.

  - W godzinach 22:00-6:00 obowiązuje cisza nocna.

   

  bipdlainwestorow gminny_portal_mapowy_03  sip   wylaczenia_pradu 

  Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Rejowiec wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Rejowiec (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).  

  Więcej o polityce plików cookies tutaj.