×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
zmień rozmiar czcionki
 
 
 
 
Dzisiaj 26 luty 2021, Imieniny obchodzą: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
 
Informacja ws. programu "Zdalna Szkoła"

Realizacja w Gminie Rejowiec  projektu otwartego konkursu grantowego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach: I Osi priorytetowej POPC – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych  różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich  przepustowościach  – Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A , 01 – 044 w Warszawie jako Beneficjent  Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 przeprowadziła nabór w ramach otwartego konkursu grantowego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach : I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych  różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację  szkolnictwa , związana z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii , spowodowanym zakażeniami korona wirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni  wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych . Uczniowie zamiast  przebywać na zajęciach w szkołach , zasiedli tak jak i nauczyciele przed monitorami komputerów. Niestety, część z nich nie posiada sprzętu na którym może realizować podstawy programowe.

Wsparcie w postaci grantu zostało udzielone na projekty polegające na doposażeniu jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy  niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

Fundusze pochodzą  z Unii Europejskiej  - Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego

Poziom dofinansowania to 100% , bez wkładu własnego Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Gmina Rejowiec została umieszczona na wykazie jst i otrzymała do dyspozycji kwotę grantu w wysokości    60.000, zł.

Od 1 kwietnia 2020 r. samorządy każdej gminy  mogły ubiegać się  o dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnej edukacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, Gmina Rejowiec jako Beneficjent złożyła  Wniosek o przyznanie grantu Oś I Powszechny Dostęp do Szybkiego Internetu Działanie 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła na kwotę 59 994, 00 zł, który został rozpatrzony pozytywnie prze Centrum Projektów  Polska Cyfrowa w Warszawie.

Cała procedura została bardzo uproszczona, co wpłynęło na szybkie działania i zakup sprzętu.

Gmina Rejowiec  za w/w kwotę zakupiła w ramach  projektu,  pod potrzeby szkół 22 laptopy dla uczniów  i nauczycieli  publicznej Szkoły Podstawowej w Rejowcu, dla której jest organem prowadzącym oraz dla niepublicznej  Szkoły Podstawowej w Zawadówce, dla której organem prowadzącym jest Fundacja Teresianum  w Lublinie. Sprzęt został już przekazany i służy uczniom oraz kadrze pedagogicznej .

Zakup  laptopów ze środków finansowych  otrzymanych z Europejskiego  Funduszy  Rozwoju Regionalnego spowodowały  znaczącą poprawę jakości zdalnego nauczania a zarazem  są wsparciem dla uczniów z rodzin najuboższych.  Finansowanie  jest pomocą w walce  z wykluczeniem Cyfrowym uczniów  szkół w Gminie Rejowiec.

 

bipdlainwestorow gminny_portal_mapowy_03  sip   wylaczenia_pradu 

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Rejowiec wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Rejowiec (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).  

Więcej o polityce plików cookies tutaj.