zmień rozmiar czcionki
 
 
 
 
Dzisiaj 23 wrzesień 2020, Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
 
Dane Statystyczne
Powierzchnia całkowita gminy: 10 625 ha

w tym:

użytki rolne : 7188 ha
lasy : 2723 ha
grunty pod wodami stojącymi i i płynącymi : 164 ha
tereny komunikacyjne - drogi : 220 ha
- kolejowe : 67 ha
pozostałe grunty : 263 ha

 

Infrastruktura techniczna na terenie gminy:

  • Stopień zwodociągowania: 99,8% obszaru gminy
  • Stopień skanalizowania: 38,5% obszaru gminy

Dane demograficzne dotyczące mieszkańców (stan na 2014 rok)

Gminę Rejowiec zamieszkuje ogółem 6653 osób w tym 3225 mężczyzn i 3428 kobiet. Liczba mieszkańców zmienia się na przestrzeni lat. W okresie od roku 2000 do roku 2004 następował wzrost liczby ludności (426 osób). W okresie 2004-2007 liczba ludności utrzymuje się na zbliżonym poziomie (spadek o 3 osoby). 

 

Struktura wiekowa mieszkańców

 

2011r.

2012r.

2013r.

Ogółem

6.660

6.700

6.653

Kobiety

Ogółem

3.403

3.441

3.428

Wiek 0 - 17

610

602

611

Wiek 18 - 59

1.888

1.932

1.903

Wiek 60 lat

i więcej

905

907

914

Mężczyźni

Ogółem

3.257

3.259

3.225

Wiek 0 - 17

651

625

598

Wiek 18 - 59

2.254

2.276

2.055

Wiek 60 lat

i więcej

352

358

572

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że najliczniejszą grupę stanowi ludność w wieku produkcyjnym, czyli ludzie młodzi, następnie – w wieku poprodukcyjnym. Najmniej liczna grupę stanowią mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym.

 

CHARAKTERYSTYKA SFERY SPOŁECZNEJ GMINY

 

Rodzaj zdarzenia

Okres

2011r.

2012r.

2013r.

Liczba urodzeń

59

41

64

Liczba zgonów

102

80

87

Liczba zameldowań na pobyt stały

151

156

138

Liczba wymeldowań z pobytu stałego

87

107

93

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że na terenie gminy Rejowiec od wielu lat zaznacza się ujemny stosunek przyrostu naturalnego.


 

bipdlainwestorow gminny_portal_mapowy_03  sip   wylaczenia_pradu 

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Rejowiec wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Rejowiec (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).  

Więcej o polityce plików cookies tutaj.