zmień rozmiar czcionki
 
 
 
 
Dzisiaj 20 wrzesień 2018, Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy
 
Dane Statystyczne
Powierzchnia całkowita gminy: 10 625 ha

w tym:

użytki rolne : 7188 ha
lasy : 2723 ha
grunty pod wodami stojącymi i i płynącymi : 164 ha
tereny komunikacyjne - drogi : 220 ha
- kolejowe : 67 ha
pozostałe grunty : 263 ha

 

Infrastruktura techniczna na terenie gminy:

  • Stopień zwodociągowania: 99,8% obszaru gminy
  • Stopień skanalizowania: 38,5% obszaru gminy

Dane demograficzne dotyczące mieszkańców (stan na 2008 rok)

Gminę Rejowiec zamieszkuje ogółem 6839 osób w tym 3342 mężczyzn i 3497 kobiet. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 63 osoby. Wykres przedstawia liczbę ludności gminy w latach 2000-2007. Liczba mieszkańców zmienia się na przestrzeni lat. W okresie od roku 2000 do roku 2004 następował wzrost liczby ludności (426 osób). W okresie 2004-2007 liczba ludności utrzymuje się na zbliżonym poziomie (spadek o 3 osoby). Współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) wynosi Gminę Rejowiec 105.

Przyrost naturalny

Od kilku lat zauważalny jest ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. Jednak od roku 2005 obserwujemy zmniejszenie różnicy między liczbą zgonów i urodzeń. W roku 2007 różnica ta wyniosła -15, podczas gdy w roku 2005 wynosiła -46.

Struktura demograficzna ludności

Wśród mieszkańców gminy Rejowiec najliczniej reprezentowaną grupą wiekową są osoby w wieku 65 i więcej, ich liczba w roku 2006 wynosiła 1118 osób, co stanowiło 17% ogółu ludności gminy. Kolejne miejsca pod względem liczebności w strukturze wiekowej mieszkańców gminy zajmują grupy w wieku 40-49 lat (14% ludności), w wieku 30-39 lat (13% ludności) i w wieku 50-59 lat (13% ludności).

 

bipdlainwestorow gminny_portal_mapowy_03  sip   wylaczenia_pradu

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Rejowiec wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Rejowiec (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).  

Więcej o polityce plików cookies tutaj.