×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
zmień rozmiar czcionki
 
 
 
 
Dzisiaj 28 październik 2021, Imieniny obchodzą: Judyty, Szymona, Tadeusza
 
Lokalne Grupy Działania

AKTUALNOŚCI


20 lutego 2020 r.

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 21 lutego do 13 marca 2020 r.

Maksymalna kwota dofinansowania -200 000,00 zł

Dokumentacja aplikacyjna dostępna jest na stronie internetowej www.promenadas12.pl w zakładce Nabory wniosków – Nabór 1/2020.


17 stycznia 2020 r.

Spotkanie informacyjne. Wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że w dniu  30 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w biurze Stowarzyszenia w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Mickiewicza 3, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Na spotkanie zapraszamy zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania przedsiębiorców prowadzących działalność (siedziba firmy lub oddział) na terenie jednej z gmin członkowskich LGD (gmina Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, miasto Rejowiec Fabryczny).

Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 21 lutego 2020 do 13 marca 2020.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje telefoniczne zgłoszenie udziału w spotkaniu pod nr 82 5663 474. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 28 stycznia 2020 r.

W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy dostępną liczbę miejsc zostanie zorganizowane dodatkowe spotkanie.


 

24 września 2019 r.

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 ogłosiło nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w terminie od 7 do 25 października 2019 r. Kwota dofinansowania to 60 tysięcy złotych.

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków zapraszamy na szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu. Szkolenia odbędą się w biurze LGD w Rejowcu Fabrycznym ul. Mickiewicza 3 w dniach 1, 3, 7 października 2019 r. (termin do wyboru) o godzinie 12.00. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.promenadas12.pl.

Więcej informacji o szkoleniach oraz ogłoszenie naboru wniosków znajduje się na stronie www.promenadas12.pl.


konkursy_grafika

warsztaty_storytelling
Więcej informacji na stronie:
http://promenadas12.pl/2019/03/25/przewodnicy-z-okolicy-warsztaty-przewodnickie-i-storytelling/
 

12 grudnia 2018 r.

W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowaniami na rozwój przedsiębiorczości w ramach podziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że limit dostępnych dla LGD środków na rozwój działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw został wyczerpany. Ewentualne dodatkowe nabory będą ogłaszane w przypadku pojawienia się oszczędności z dotychczas realizowanych operacji, jednak nie wcześniej niż w IV kwartale 2019 r.

W roku 2019 planowane są nabory wniosków w ramach następujących zakresów:

 • podejmowanie działalności gospodarczej (dla osób nieubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy, mających miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, i które w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej) – planowany nabór wniosków IV kwartał 2019
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego (dla organizacji pozarządowych) – planowany nabór wniosków IV kwartał 2019 roku.
 • wzmacnianie kapitału społecznego (dla organizacji pozarządowych) – planowany nabór wniosków IV kwartał 2019 roku.

Jednocześnie informujemy, że od początku wdrażania LSR, tj.  od 2016 r. zostało ogłoszonych łącznie 9 naborów wniosków, w tym 2 nabory na rozwój i podejmowanie działalności gospodarczej w termiach od 12.10.2016 –  do 18.11.2016 oraz  od 27.02.2018 – do 23.03.2018 .

Łączny limit środków na rozwój działalności gospodarczej wynosił 1,8 mln. zł.

Łączny limit środków na podjęcie działalności gospodarczej wynosił  1,2 mln. zł.

Pozostałe nabory dotyczyły budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienia kapitału społecznego.  Łączna kwota udzielonego wsparcia w ramach tych zakresów wyniosła blisko 2,3 mln. zł.


13 marca 2018 r.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w LGD PROMENADA S 12

Do 23 marca br. można składać wnioski o dofinansowanie na rozwój i podjęcie działalności gospodarczej. O pomoc mogą ubiegać się mieszkańcy i przedsiębiorcy z obszaru LGD PROMENADA S 12 tj. z gmin: Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i miasta Rejowiec Fabryczny. Wysokość dofinansowania wynosi 60 tysięcy w przypadku projektów polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa i do 200 tys. na rozwój istniejących przedsiębiorstw. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zgodność przedkładanych projektów z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 oraz zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru. Szczegóły dotyczące zasad i warunków ubiegania się o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej www.promenadas12.pl. Przed złożeniem wniosku można skorzystać z indywidualnych konsultacji i bezpłatnego doradztwa w biurze LGD po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania. Z usług doradczych można skorzystać do dnia 22 marca włącznie.


26 września 2016r.

Spotkania informacyjno – szkoleniowe w gminach członkowskich LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 rozpoczęło wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Budżet strategii wynosi 5,7 mln. złotych, pieniądze te zostaną rozdysponowane w konkursach, które LGD będzie ogłaszała cyklicznie do 2019 roku. O dofinansowanie w ramach realizacji LSR będą mogły ubiegać się samorządy gmin stowarzyszonych, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą. Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy, Lokalna Strategia Rozwoju, oraz harmonogram naborów wniosków udostępniono na stronie www.promenadas12.pl w zakładce strefa beneficjenta. Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej. Na konsultacje można umówić się telefoniczne pod numerem: 82/5663 474.

Najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy odbędzie się w terminie  od 21 października do

18 listopada 2016 r. i będzie obejmował następujące typy projektów:

 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • rozwijanie działalności gospodarczej,

W związku z powyższym, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru LGD na spotkania informacyjno-szkoleniowe  organizowane gminach członkowskich.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO – SZKOLENIOWYCH.

GMINA

MIEJSCE

TERMIN

GODZINA

Rejowiec Fabryczny

Miejski Ośrodek Kultury DWOREK

ul. Lubelska 24A Rejowiec Fabryczny

3 października 2016 r.

10.00

Siedliszcze

Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15A  sala posiedzeń

4 października 2016 r.

10.00

Rejowiec

Gminny Ośrodek Kultury  w Rejowcu  ul. Fabryczna 13

5 października 2016 r.

10.00

Sawin

Urząd Gminy Sawin  ul. Chutecka 12  sala posiedzeń

6 października 2016 r.

10.00

Chełm

Urząd Gminy Chełm  ul. Gminna 18  Pokrówka  sala posiedzeń

7 października 2016 r.

10.00

Zakres tematyczny spotkań:

1.      Ogólne zasady przyznania i wypłaty pomocy.

2.      Lokalne kryteria wyboru operacji.

3.      Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.

4.      Zasady sporządzania biznesplanu.

Spotkania informacyjno – szkoleniowe mają charakter otwarty i bezpłatny.

Z uwagi na kwestie organizacyjne prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału co najmniej

1 dzień przed spotkaniem ( tel.nr 82/ 5663 474).


26 sierpnia 2015r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 przystępuje do prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022.

Nowy dokument będzie tworzony w sposób partycypacyjny, to znaczy z udziałem wszystkich zainteresowanych grup społecznych, przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego.

ZAPRASZAMY członków LGD PROMENADA S 12, mieszkańców, organizacje, instytucje z terenu gminy Rejowiec do współpracy przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, organizowanych na terenie każdej z gmin obszaru LGD, które posłużą:

·         rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego,

·         analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD,

·         wytyczeniu priorytetowych kierunków rozwoju obszaru,

·         nakreśleniu celów w nowej strategii.

Cykl spotkań konsultacyjnych rozpoczynamy w Rejowcu w dniu 3 września 2015. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli nabyć bezpłatnie najnowsze wydawnictwo promocyjne LGD – album „Promenada S 12. Wiele gmin, jedna droga”.

 

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8c,

3 września 2015  godzina 9.00

 


27 maja 2014 r.

 

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:


1. Odnowa i rozwój wsi – limit środków wynosi 144 699,00 zł
2. Małe projekty – limit środków wynosi 298 298,75 zł
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit środków wynosi 310 871,84 zł

Szczegóły do pobrania tutaj


27 listopada 2013 r.

Notatka LGD

LGD proponują w RPO na lata 2014 – 2020 więcej pieniędzy na oddolne inicjatywy na Lubelszczyźnie

Lokalne Grupy Działania z Lubelszczyzny w ramach konsultacji społecznych zgłosiły swoje propozycje zmian do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zapisy w RPO rozstrzygną na jakie cele zagospodarowane zostaną fundusze pomocowe Unii Europejskiej w naszym regionie w następnym okresie programowania. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie Zarząd i Sejmik Województwa Lubelskiego.

W zgłoszonych propozycjach Lokalne Grupy Działania (LGD) chcą, żeby w tym dokumencie wpisana została nowa Oś Priorytetowa pod nazwą „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” a Oś Priorytetową – pn. „Włączenie społeczne” uzupełnić o nowy priorytet pn. „Lokalne strategie rozwoju kierowane przez społeczność lokalną”.

Konsekwencją wprowadzenia tych zmian byłoby wydzielenie z budżetu RPO, stanowiącego około 2 mld euro, osobnych środków finansowych, które byłyby zagospodarowane na zadania ustalone przez społeczności lokalne w lokalnych strategiach rozwoju na lata 2014 – 2020.

LGD proponują, aby w RPO poprzez podejście oddolne (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), realizować także zadania, które poprawiłyby dostępność do miejsc i obiektów o szczególnym lokalnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających integracji i nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Do takich zadań mogłyby należeć np.: (1) budowa chodników, oświetlenia drogowego, wiat przystankowych, przejść dla pieszych; (2) budowa nowych i przebudowa istniejących dróg lokalnych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów; (3) budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury turystycznej zintegrowanej z układem komunikacyjnym (np. ścieżki rowerowe, wiaty odpoczynkowe, trasy turystyczne).

Ponadto w celu zwiększenia aktywności społeczności lokalnych oraz wzmocnienia rozwoju lokalnego sprzyjającego włączeniu społecznemu LGD proponują, aby w RPO uwzględnić m.in.:

(a) projekty polegające na animowaniu i wsparciu inicjatyw lokalnych związanych z funkcjonowaniem świetlic i obiektów pełniących ich funkcje, o charakterze integracyjnym, edukacyjnym (szkolenia, warsztaty, pokazy, wydarzenia kulturalne);

(b) działania edukacyjne ukierunkowane na nabywanie wiedzy i nowych umiejętności, będące podstawą do rozpoczęcia działalności stanowiącej alternatywne źródło dochodów gospodarstw domowych;

(c) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

(d) działania związane z kształtowaniem postaw społecznych sprzyjających ochronie przyrody, w tym różnorodności biologicznej, ochronie krajobrazu, a także zachowań proekologicznych;

(e) projekty w obszarze współpracy międzynarodowej, polegające na nawiązywaniu i wspieraniu kontaktów opartych na rozwoju lokalnym i inicjatywach społecznych (inne niż projekty współpracy LGD-LGD).


21 listopada 2013 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że w dniach 13 grudnia -10 stycznia odbędzie się kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących działań:

 1. Małe projekty – limit środków 579 104,49 zł
 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit środków 676 862,26 zł
 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit środków 301 104,50 zł

Zgłoszone projekty muszą być zgodne z tematyką naboru tj.:

 • budowa/modernizacja obiektów pełniących ważne funkcje społeczne
 • budowa/przebudowa, remont, doposażenie obiektów sportowych lub rekreacyjnych
 • organizacja imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym
 • wprowadzenie nowych, udoskonalonych produktów lub usług przez mikroprzedsiębiorców lub osób wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą
 • wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w tym komunikacyjnych i informacyjnych w nowopowstałej pozarolniczej działalności , nowopowstałych lub zmodernizowanych podmiotach gospodarczych
 • zagospodarowanie zbiorników wodnych w celach rekreacyjnych
 • doposażenie zespołów ludowych
 • organizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych związanych z kształtowaniem świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz świadomości z zakresu OZE
 • organizacja innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych w tym szkoleń i warsztatów integrujących różne grupy społeczne

Więcej informacji udzielą pracownicy biura LGD pod nr tel. 82 5663 474


3 czerwca 2013 r.
Nabór wniosków w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:
1. Odnowa i rozwój wsi
2. Małe projekty
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Szczegółowe informacje do pobrania tutaj

10 kwietnia 2013 r.
Zaproszenie na warsztaty rękodzielnicze pn. „TRZY POMYSŁY NA DOMOWY BIZNES”
Warsztaty odbywać się będą w terminie od 18 kwietnia do 21 maja 2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury „DWOREK” w Rejowcu Fabrycznym.
Więcej informacji, formularz oraz regulamin na stronie http://www.promenadas12.pl/
Serdecznie zapraszamy

6 lutego 2013 r.

Nabór na wolne stanowisko pracy

Lokalna Grupa Działania Promenada S12 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze LGD.
Szczegóły do pobrania tutaj


Archiwum:
Samorzad Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalna Grupe Działania PROMENADA S 12 w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji , które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw (limit srodków – 363 327,00 zł)
Szczegóły do pobrania tutaj

Zapraszamy na konsultacje w sprawie aktualizacji

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PROMENADA S12

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubelskiego konkursu na dodatkowe środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd Stowarzyszenia LGD Promenada S 12 zwraca się z prośbą o udział w konsultacjach w celu dokonania aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Promenada S 12.

Z dotychczasowych doświadczeń i analiz oraz wymogów konkursowych wynika, iż aktualizacji wymagają cele, przedsięwzięcia i wskaźniki wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz analiza SWOT.

Członków LGD Promenada S12 oraz przedstawicieli społeczności lokalnej - wszystkie osoby zainteresowane późniejszym aplikowaniem o środki na dofinansowanie działań w ramach LGD prosimy o przybycie na spotkanie w sprawie konsultacji dotyczących aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

13.07.2012, godz.10.00 – piątek – Gmina Sawin (UG sala konferencyjna)

17.07.2012, godz. 10.00 – wtorek – Gmina Chełm (UG), godz. 13.00 Miasto Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec Fabryczny (MOK DWOREK)

19.07.2012, godz. 10.00 – czwartek – Gmina Siedliszcze (UG),

godz. 13.00 Gmina Rejowiec (Biblioteka)

Od jakości przeprowadzonych konsultacji będzie zależała ocena i powodzenie naszego wniosku w ogłoszonym konkursie.

Serdecznie zapraszamy


 • LGD Promenada S12 zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. "Sporządzanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Szkolenie odbędzie się w dniach 10-30 kwietnia 2012r. Szczegóły do pobrania tutaj


 

bipdlainwestorow gminny_portal_mapowy_03  sip   wylaczenia_pradu 

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Rejowiec wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Rejowiec (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).  

Więcej o polityce plików cookies tutaj.