zmień rozmiar czcionki
 
 
 
 
Dzisiaj 19 luty 2019, Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli
 
Informacja Urzędu Skarbowego w sprawie nowych przepisów dotyczących zeznań podatkowych za rok 2018
2019-02-06 06:44:23

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uległy zmianie forma i terminy składania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R za rok 2018 r., terminy zwrotów nadpłat z zeznań rocznych, sposób składania zeznań rocznych. I. Zmiany dla płatników – zakładów pracy: Zgodnie z przepisami zmienionej ustawy termin do złożenia informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A, PIT-11A za rok 2018 upływa z dniem 31 stycznia 2019 r. Informacje te składa się wyłącznie w formie elektronicznej, nie można złożyć w formie papierowej. II. Zmiany dla Podatników, którzy składają zeznania PIT-37 , PIT-38, PIT-36, PIT-36L: Bardzo ważną i istotną zmianą jest termin zwrotu nadpłaty. Nadpłaty z zeznań rocznych PIT-37, PIT-38, PIT-36 lub PIT-36L za 2018 rok złożonych w formie papierowej będą zwracane w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia zeznania. Natomiast nadpłaty z zeznań złożonych za pomocą nowej usługi Twój e-PIT (dotyczy wyłącznie zeznań PIT-37 i PIT-38) oraz dla wszystkich zeznań złożonych w formie elektronicznej będą zwracane w skróconym terminie do 45 dni. Co bardzo istotne termin do złożenia zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. został określony od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. Konsekwencją tego uregulowania jest to, że  zeznania złożone przed datą 15 lutego uznaje się za złożone w dniu 15 lutego, także terminy zwrotu i inne skutki prawne jakie wywołuje złożenie zeznania, zachodzą od daty 15 lutego 2019 r. Najlepszą formą rozliczenia będzie w tym roku forma elektroniczna, która ułatwi sporządzenie zeznania, złożenie i szybszy zwrot nadpłaty. III. Jak skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT i złożyć zeznanie PIT-37 lub PIT-38 w formie elektronicznej? Prawidłowe pod względem formalnym ( np.: zawierające numer identyfikacyjny Podatnika) oraz rachunkowym informacje PIT, które złoży elektronicznie zakład pracy, pozwolą na przygotowanie w ramach nowej usługi Twój e-PIT dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowego PIT-37 oraz PIT-38 za rok 2018. To system automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne, na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej, czyli w zeznaniu za 2017 r. Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie udostępnione dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Będzie je można sprawdzić i wysłać od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl). W tym celu podatnik po wyszukaniu odpowiedniej strony internetowej (podatki.gov.pl) w zakładce Twój e-PIT wpisze swoje dane: PESEL (albo NIP i datę urodzenia) kwotę przychodu z deklaracji za 2017 r. kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np.: PIT-11) za rok 2018 lub  użyje profilu zaufanego. Udostępnione zeznanie będzie zawierało informacje o dochodach od pracodawców ( m.in. z PIT-11 za 2018 r.) oraz dane o uldze na dzieci i organizacji pożytku publicznego na podstawie zeznania za rok 2017. Następnym krokiem jest sprawdzenie swoich danych i możliwość: zaakceptowania zeznania bez zmian łącznie z pobraniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dokonania zmian, odrzucenia zeznania i rozliczenia się samodzielnie w formie innej niż usługa Twój e-PIT. Wówczas proponowane przez urząd zeznanie nie będzie brane pod uwagę. Jeśli podatnik nic nie zrobi i nie złoży innego zeznania za 2018 r. w jakiejkolwiek formie: elektronicznej lub papierowej system automatycznie dokona zatwierdzenia i złożenia zeznania do dnia 30 kwietnia 2019 r. Natomiast chcąc skorzystać z takich ulg podatkowych jak np.: odliczenie darowizny na cele krwiodawstwa, czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne, użytkowanie internetu, wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) lub zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, będzie trzeba uzupełnić samodzielnie zeznanie po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT i dokonać prostych zmian.

1
2
3
4
5
6
7
8
Galeria
Pogoda
Kalendarz
oksza_szary
 imgw_logo_szary

dziennikustaw_szary
monitorpolski_szary
 

Wyróżnienia
Certyfikaty

logo_quest2017 

Transmisja sesji Rady Miejskiej

 

Gmina Rejowiec

Od 1 stycznia 2017 r. - Rejowiec znowu miastem

Na mocy rozporządzenia z dnia 10 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom, statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy - Rada Ministrów nadała z dniem 1 stycznia 2017 r. miejscowości Rejowiec w województwie lubelskim - status miasta.

 

Od 4 maja 2016 r. nową siedzibą urzędu jest Pałac Zaleskich w Rejowcu

palac

Adres i Godziny Pracy

Urząd Miejski w Rejowcu
 ul. Wiktoryna Zaleskiego 1
22-360 Rejowiec

tel. +48 82 5688145
fax +48 82 5688753
  Urząd czynny w godz:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 16.00
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.00

 

bipdlainwestorow gminny_portal_mapowy_03  sip   wylaczenia_pradu 

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Rejowiec wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Rejowiec (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).  

Więcej o polityce plików cookies tutaj.